top of page

Stop uitstelgedrag in 3 stappen (zo bekeek je jouw uitstelgedrag nog nooit)

Uitstelgedrag, wie heeft er nog niet mee geworsteld? Als ik voor mezelf spreek, kan ik alvast zeggen dat het iets is wat bij mij regelmatig de kop opsteekt en aangezien ik bij mijn cliënten regelmatig merk dat het ook bij hen een blokkade durft creëren, leek het mij waardevol om hier een podcast/blog rond te maken.


Dus voila, in deze aflevering leer ik jou anders naar jouw uitstelgedrag te kijken en neem ik jou doorheen 3 stappen mee van uitstelgedrag naar waardenvolle actie!Maar first things first, wat is uitstelgedrag en waar komt het vandaan?


Uitstelgedrag is een gewoonte waar we vaak naar grijpen wanneer er bepaalde gedachten of gevoelens van angst, onzekerheden, pijn, verdriet, .. naar boven komen. Het is dus eigenlijk een copingstrategie of beschermingsmechanisme die ons helpt om te gaan met die gedachten en gevoelens die we moeilijk kunnen verdragen of waar we onszelf moeilijk doorheen kunnen bewegen omdat we ze labelen als negatief, pijnlijk of ongewenst.


Ertegen vechten of boos en kritisch worden tegen jezelf, zou dit gedrag dat jij als een "probleem" bent gaan zien dus alleen maar groter maken. Want uitstelgedrag is meer dan een losse actie. Het is een gewoonte die ondertussen vermoedelijk vrij diep is ingeworteld in jouw brein waardoor je er vaak onbewust op automatische piloot naar teruggrijpt van zodra je het gevoel hebt dat iets te groot, pijnlijk, moeilijk of confronterend is.


Het is daarom belangrijk om voorbij dat "probleemgedrag" te kijken en na te gaan wanneer het getriggerd wordt zodat je geleidelijk aan vanuit jouw zelfinzicht en bewustzijn ruimte creëert om bewust ander gedrag te implementeren wanneer je opmerkt dat je jezelf op automatische piloot, en tot hiertoe vaak onbewust, hebt meegesleurd in datzelfde patroon van uitstellen, de zaken voor je uitschuiven.. hopend dat het straks, vanavond, morgen, volgende week duidelijker gaat zijn of dat je je dan meer in staat gaat voelen om te doen wat je uitstelt....


De twee grootste triggers voor uitstelgedrag zijn ...

Faalangst en daar lijnrecht tegenover fear of succes. Waarbij faalangst vaak het snelst zichtbaar wordt en fear of succes vaak moeilijker vast te pinnen is. Maar je kunt het wel voor jezelf onderzoeken door jezelf de volgende vraag te stellen: "wat is het ergste dat kan gebeuren wanneer ik dit niet goed (genoeg) doe?"


Wanneer jouw antwoord in de lijn ligt van veroordeelt of uitgelachen worden, dan is het waarschijnlijk eerder faalangst dat jou triggert om in uitstelgedrag te hervallen.


Wanneer jouw antwoord eerder in de lijn ligt van het niet te kunnen volhouden of een gevoel van imposter syndrom wat betekent dat je onderliggend de angst hebt dat iedereen op een bepaald moment gaat ontdekken dat je helemaal niet zo goed bent in wat je doet als dat je laat uitschijnen, dat je door de mand gaat vallen, ... dan valt het veelal onder fear of succes.


Let op, kleine disclaimer. Met mijn tips en adviezen kun je jezelf al in beweging brengen en nagaan of jouw probleem of probleemgedrag écht het probleem is en het écht dat is wat je moet aanpakken. Of als het eerder een symptoom is van een kernprobleem, wat je veelal herkent aan het feit dat het een wederkerig patroon is. Dat je steeds weer, wat je ook probeert, in diezelfde problemen of situaties terechtkomt. Om dit alles echter tot in de kern aan te pakken, is professionele begeleiding veelal noodzakelijk omdat je zelf jouw blinde vlekken niet kunt zien. Niet omdat je niet slim genoeg bent of niet genoeg je best doet o.i.d. , maar simpelweg omdat je er zelf middenin waardoor je zelf zelden opmerkt waar de kern zit.


Da's de kracht van een coach of therapeut. Mijn rol als coach & therapeut is namelijk niet jou zeggen wat en hoe je iets moet doen. Maar waar nodig een spiegel voor te houden en vooral, jou tonen hoe sterk je vandaag al bent zodat je terug in die kracht kunt gaan staan. Want daar ligt de kracht van onze samenwerking.


En ik kan dat hier allemaal wel neerschrijven, maar de kracht zit hem in het zelf ervaren. Want enkel zo voel je hoe krachtig het is en om écht de nodige mindshift voor jezelf te creëren. Want je mag er nog zoveel over horen vertellen, over opzoeken en lezen. Het is door het te doen en ermee aan de slag te gaan, actie op te ondernemen en te doorvoelen wat er te voelen valt, dat je jezelf erdoorheen beweegt en groeit.


Stap 1: acceptatie

Dat gezegd zijnde, is het dus eerst en vooral belangrijk om te weten en te zien dat het probleemgedrag tegelijkertijd een oplossing is voor het onderliggende kernprobleem of de onderliggende nood. Acceptatie voor wat op vandaag is, is dus cruciaal om verder te geraken. Want zolang je blijft vechten tegen datgene wat je niet meer wil, laat je het alleen maar meer ruimte innemen. Want wat je energie geeft, groeit.


Stap 2: inzien dat jouw gedrag voortkomt vanuit jouw gedachten en gevoelens.

Het is dus belangrijk dat je jouw gedachten en gevoelens leert opmerken, verdragen en doorvoelen. In plaats van diegene die je labelt als negatief te blijven wegduwen, vermijden of controleren. Verander de manier waarop je denkt en je verandert jouw leven. Want andere acties en gedrag, creëren op hun beurt een waterval aan andere "re-acties" waardoor er een ander resultaat gecreëerd wordt.


Zolang jij jezelf blijft labelen als een uitsteller of jouw uitstelgedrag blijft bestrijden, duw je jezelf er onbewust steeds dieper in vast.

Want van zodra jij iets labelt als negatief, geef je jouw brein onbewust en geheel automatisch de bevestiging of het signaal dat bepaalde gedachten of gevoelens geen deel mogen uitmaken van jouw leven waardoor je ze onbewust bestempeld als gevaarlijk wat logischerwijs een beschermingsreflex triggert in jouw brein als tegenreactie gezien het het nummer één doel van jouw brein is om jou te beschermen en in leven te houden.


Kortom, hoe meer jij je tegen jouw gedachten en gevoelens, en daarmee dus jezelf verzet, hoe harder je jouw eigen beschermingsmechanismen triggert.


Je creëert dus onbewust en vanuit alle goede wil van de wereld steeds weer jouw eigen problemen. En hoe deprimerend dat ook mag klinken, daar ligt jouw kracht. Want als jij gedachten en gevoelens kunt creëren die ervoor zorgen dat je acties onderneemt die jou van jouw doel of gewenste leven weghalen. Kun je vanuit andere gedachten en gevoelens evengoed acties creëren die jou dichter naar jouw doel toebrengen.


Je hebt dus vandaag al alles in je. Je moet het alleen nog in je voordeel laten werken. Da's ook zo met piekeren en doemdenken bijvoorbeeld. Als je dat op vandaag al kunt, dan is dat hét bewijs dat je kunt visualiseren. Alleen zet je deze tool dan op vandaag nog in op een manier dat het jou niet écht dichter bij jouw doel helpt of gemotiveerd houdt. Het is dus een kwestie van jou werkwijze met deze tool aan te passen om er een ander resultaat uit te halen.


Zie je, je hebt op vandaag dus letterlijk al alles wat je nodig hebt in jou. Je moet alleen leren om het in te zetten en te gebruiken op een manier dat het jou dient en dat is iets wat we zelden worden aangeleerd. Vandaar ook de meerwaarde van therapie en coaching.


Want wie dacht dat dat enkel iets is voor mensen met trauma, is goed mis en ontzegt zichzelf omwille van deze ene overtuiging de kans om te groeien.

Deze overtuiging over coaching en therapie is alsof je technieker wil worden omdat je jezelf ziet als een handig persoon, maar vervolgens geen opleidingen of cursussen wilt volgen om te groeien in jouw natuurlijke sterkte en talent omdat je het volgen van scholing voor jezelf hebt gelabeld als iets voor onhandige mensen... dat kan en dat mag hé, daar niet van.


Maar zie je hoe je daarmee automatisch jouw eigen persoonlijke en professionele groei blokkeert en vastzet?


Hetzelfde geldt trouwens voor eender welk talent of sterkte.


Wanneer je bijvoorbeeld het talent hebt om te dansen, dan heb je vaak dat gevoel al in je en kun je daar al heel veel mee. Maar om écht te groeien is het aanleren van nieuwe technieken en inzichten cruciaal. Niet omdat je op jezelf niet al goed bent en veel potentieel meedraagt, maar om al die kracht en mogelijkheden ten volle te leren benutten. Jezelf hier cursussen en stages ontzeggen omdat je vindt dat dat iets is voor wie niet kan dansen of geen gevoel voor ritme heeft, is jezelf dus de kans ontzeggen om jouw intrinsieke talent en kracht ten volle te mogen benutten.


Leer dus anders denken. Want daardoor zul je andere gevoelens oproepen die ander gedrag uitlokken en bijgevolg een ander resultaat creëert.


Wanneer jij bijvoorbeeld denkt "wat als ik het weer niet volhou" of "wat gaan ze zeggen .." dan roep je automatisch gevoelens van angst, teleurstelling, pijn, ... wat jouw acties beïnvloedt en ertoe kan leiden dat je i.p.v. acties te ondernemen die jou uit jouw comfortzone halen en naar jouw doel toe brengen (aangezien jouw doel zelden tot nooit in jouw comfortzone ligt) je eerder acties zult ondernemen die jou veilig in jouw comfortzone houden onder het mom dat het morgen of straks of volgende week beter zal aanvoelen.


Maar zolang je dezelfde gedachten blijft denken, zul je dezelfde gevoelens triggeren en bijgevolg dezelfde copingstrategie en patronen om met die angsten, pijn of wat het ook is dat het bij je oproept, om te gaan. Het antwoord ligt dus in jouw denken.


Leer anders te denken en dat is letterlijk een keuze die jij steeds weer kunt nemen. Van zodra je opmerkt dat je terug in jouw patroon van uitstelgedrag bent beland, is het belangrijk om vanuit dat bewustzijn niet te gaan worstelen met jezelf want dan steek je energie in datgene wat je niet meer wil en laat je het bijgevolg dus alleen maar groeien. Maar vanuit dat bewustzijn accepteert wat is en er bewust voor kiest om andere gedachten te implementeren. En daarbij nog een belangrijke tip.


Ga geen random affirmaties gaan afratelen die jou niets zeggen en waar je niet in gelooft.


Je kunt 1000 keer per dag herhalen "ik kan het" of "ik ben mooi" of wat dan ook, als je bij het zeggen van die woorden meteen al voelt dat het niet matcht met hoe je jezelf op vandaag ziet, gaan die woorden nergens aanhang vinden in jouw brein en jou geen stap verder helpen. Integendeel.


Telkens wanneer je die woorden zegt en aan alles voel dat je ze niet gelooft, geef je weer de bevestiging aan jouw brein dat je het nog niet kunt of niet mooi genoeg bent of wat dan ook.. waardoor je jouw huidige kernovertuiging en bijhorend patroon alleen maar bekrachtigd....


Kom jezelf liever tegemoet waar je vandaag staat.


Er is namelijk in de kern niets mis met het feit dat je jezelf nog niet goed genoeg, mooi genoeg, fit genoeg, slim genoeg, expert genoeg vindt.. vul aan met jouw overtuiging of idee van jezelf om xyz te bereiken of doen. Het probleem ligt in het feit dat je het niet kunt accepteren en toelaten dat dit jouw huidige realiteit is waardoor je je ertegen blijft verzetten en energie blijft steken in datgene wat je anders wilt.


Denk dus liever: "ik ben bang dat ik het niet ga kunnen maar door niet te proberen kan ik ook niet leren" waardoor je i.p.v. een gevoel van angst of eender wat te ervaren, eerder hoop, goesting, durf, veiligheid en ruimte om fouten te maken .. voelt en vanuit dat gevoel andere acties kunt ondernemen.


Of denk i.p.v. "ik ben niet mooi genoeg" dan niet "ik ben mooi" als je voelt dat dit niet matcht met jouw huidige zelfbeeld of overtuigingen. Maar "ik voel me niet mooi maar gun mezelf de kans om dit te leren"... voel je dat er op die manier ruimte ontstaat? Je stoot jouw huidige denkwijze en overtuigingen niet af waardoor je ze veelal onbewust triggert en alleen maar bevestigd. Maar je aanvaardt ze en pakt ze mee terwijl je ruimte creëert en het ombuigt...


Jouw gedachten, en woorden in het algemeen, zijn enorm krachtig. Ze in jouw voordeel leren gebruiken, kan dus een groot verschil maken.


Stap 3: neem imperfecte actie.

Verander jouw definitie van falen zodat er ruimte ontstaat om te proberen, fouten te maken en eruit te leren. Zie falen of fouten maken, tegen de muur lopen, afgaan, .. niet als een death end. Maar als een kans. Een kans om te leren en te groeien.


Wat hierbij kan helpen is jouw focus verschuiven van doelgericht leven naar waardenvol leven. Waarbij je geen random doelen buiten jezelf blijft leggen als stipjes op jouw tijdlijn die je asap wilt afvinken want als... dan... Maar jouw doelen creëert vanuit jouw persoonlijke waarden. Op die manier ontstaat er ruimte om ook vandaag tevreden en dankbaar te zijn voor wat al is terwijl je openstaat voor wat kan komen.


Je richt jouw aandacht op de weg naar jouw doel i.p.v. je blind te staren op jouw doel en elke actie die je neemt te zien als een noodzakelijk kwaad om jou tot dat doel te brengen.

Op die manier ga je namelijk onbewust een strijd aan met de huidige versie van jezelf en zeg je jezelf eigenlijk onbewust dat je op vandaag niet goed genoeg of waardig genoeg bent om xyz te ervaren, voelen of zijn. Wat ertoe leidt dat je enorm veel doorzettingsvermogen en stokken achter de deur nodig hebt om elke dag opnieuw de strijd met je huidige zelf en realiteit aan te gaan op je weg naar dat doel dat, eens je dat bereikt hebt, ervoor moet zorgen dat je eindelijk gelukkig mag zijn.


Dit zorgt ervoor dat je nooit snel genoeg resultaat kunt behalen....


Want wie wil een week of 3 maanden langer wachten om eindelijk gelukkig te mogen zijn of zich eindelijk goed te mogen voelen, ...? Niemand hé.. elke dag en elke minuut dat je je nog niet goed genoeg voelt, is er een te veel.


Niet gek dus dat je al snel gaat twijfelen of uitstellen of opgeven wanneer je niet snel genoeg resultaat ziet vanuit dit perspectief. Toch?


Je goed voelen, waardig voelen, zelfvertrouwen voelen, fit voelen, ... zijn gevoelens. En gevoelens creëer je niet buiten jezelf maar vanuit jezelf.


Stop dus met van jouw gewenste gevoelens een doel te maken. Leer jouw gevoel in het hier en nu te creëren zodat je vanuit jouw kernwaarden o.b.v. intrinsieke motivatie naar waardenvolle doelen toe kunt werken.


Misschien even een voorbeeld om het verschil tussen doelgericht en waardenvol leven toe te lichten. Want het is niet zo dat je geen doelen mag stellen hé. Het is alleen dat het belangrijk is dat jouw doelen vanuit jezelf, vanuit jouw waarden vertrekken zodat elke stap die je er naartoe zet ook al waardevol is op zichzelf.


Stel dat je bijvoorbeeld gaat skiën. Je bent met de skilift naar de top van de berg gebracht en je staat klaar om naar beneden te skiën. Want als je deze activiteit even bekijkt, is het doel van skiën uiteindelijk om van de top van de berg veilig en vlot naar beneden te geraken .. toch? Het doel is dus beneden geraken.


Plots landt er een helikopter naast je die jou vraagt of je wilt instappen, ze zijn toch op weg naar de voet van de berg en ze hebben nog wat plaats vrij. Erin stappen zou passen bij het doelgericht leven. Want het doel van skiën is zo snel mogelijk terug beneden geraken en deze helikopter is daarvoor de ideale short cut of manier voor instant result.


Vanuit een waardenvol doel of waardengericht leven, is de skitocht naar beneden echter even fijn en waardevol als het bereiken van het einddoel, namelijk veilig en wel terug beneden geraken. Vanuit een waardengericht leven zeg je de shortcut dus bedankt voor het aanbod maar ik ga genieten van de weg naar mijn doel. En je zet aan en geniet van elke tussenstap tot aan jouw doel. Het doel is dan de kers op de taart maar in de tussentijd, zolang je jouw doel nog niet bereikt hebt, is de taart op zichzelf ook al heel fijn!


Zie je het verschil met dit voorbeeld?


Laat me via een PB op Instagram of Facebook even weten hoe dit alles bij jouw binnenkomt. Ik hoor graag jouw feedback of vragen.


Mocht je voelen dat je zelf ook bepaalde problemen of patronen herkent in jouw leven waar je vanaf wil maar wat je ook doet, je hervalt steeds weer. Weet dan dat er drie mogelijkheden zijn om hiermee voor jezelf aan de slag te gaan en met mij samen te werken.


3 manieren om met mij te werken:


1-1 traject naar keuze (vanaf 10,00 EUR/sessie dankzij vdab loopbaancheques)

Je kunt binnenstappen in één van mijn 1-1 trajecten naar keuze. Indien jouw hulpvraag of probleem vooral speelt ovv werkgerelateerde vragen zoals bv work lifebalance, geen voldoening meer halen, geen fut of energie meer, burn-out gerelateerde klachten of meer. Dan kun je jouw 1-1 traject ook betalen met VDAB Loopbaancheques waardoor je voor 7 sessies slechts 80,00 EUR betaalt.

Hybride Body Confidence Groeitraject (jaarprogramma vanaf 499,99 EUR)

Body Confidence CLUB (49,99 EUR/maand)


Comments


bottom of page