top of page
stress en burnout coaching Verzuimplan gezondheidsbeleid burn-out mentale gezondheid veerkracht gezondheid werkgever werknemer gezondheidsbeleid ziekteverzuim personal coaching inhouse coaching burn-out coaching veerkracht coaching mentale coaching gezonde werkenemers

Burn-out preventie, stressmanagement, veerkracht coaching, vitaliteit & beweging

Maximaliseer jouw menselijk kapitaal

INHOUSE COACHING | 1-1 GROEITRAJECTEN | DIGITAAL OF TER PLAATSE

Hoe je het ook draait of keert. Bedrijven en organisaties bestaan uit mensen. Welke titel je de diverse functies binnen jouw bedrijf ook geeft, achterliggend zijn het stuk voor stuk mensen die jouw organisatie dragen, uitbouwen en versterken.

Eén van de basisbehoeften van een mens om te groeien en zichzelf te ontwikkelen, is veiligheid. Pas als men voelt dat het veilig is om zichzelf te zijn en fouten te maken, zal men voluit mee kunnen en durven bouwen aan het team en de organisatie waarin men zich bevindt.

Wat als je jouw werknemers die waardevolle veiligheid en ruimte kon bieden d.m.v. een inhouse coach die hen draagt en helpt wanneer ze daar de nood aan voelen?

Lena Steenbeke, groepstraject, groepstherapie, ACT, ACT therapie, therapeut, Oosteeklo, Assenede, Oost-Vlaanderen, Lembeke, Eeklo, Zelzate, Lievegem, Wachtebeke, Gent, coach, body confidence, coaching, wandeltherapie, zelfbeeld, lichaamsbeeld, zelfvertrouwen

You cannot mandate productivity. You must provide the tools to let people become their best

-Steve Jobs-

De afgelopen jaren zijn er op zijn minst twee trends die de groei van een organisatie in gevaar kan brengen. Enerzijds heb je de huidige arbeidsmarkt die het moeilijk maakt om de juiste mensen te vinden voor de job. 

Anderzijds ervaren werknemers op diverse vlakken in hun leven een stijgende druk die er door die krappe arbeidsmarkt niet minder op wordt.

We mogen ook niet vergeten dat werknemers in de kern stuk voor stuk mensen zijn die naast hun rol als werknemer nog heel wat andere rollen en verantwoordelijkheden te vervullen hebben. Het is daarom cruciaal dat er bij het uitwerken van een gezondheidsbeleid aandacht is voor het geheel aan rollen die de mens achter jouw werknemer vervult.

Een holistische kijk op jouw werknemer(s) is doorslaggevend als je veerkrachtige en gezonde teams wilt om jouw bedrijf op uit te bouwen. Zoniet, dreig je een actieplan uit te rollen die de persoon achter de werknemer geen stap dichter brengt naar rust in z'n hoofd, balans in z'n leven, ruimte voor z'n gezondheid, energie om met passie te werken, ..  in tegendeel.

Wat heeft de persoon achter jouw werknemer nodig om voluit te gaan voor jullie gezamenlijke doel als organisatie?

Binnen Activeate bv geloven we in de kracht van mindset als rode draad doorheen een gezondheidstraject. Gedrag en acties vloeien namelijk voort vanuit ons denken en voelen. Wanneer er dus te snel wordt overgegaan tot een actiegerichte aanpak, zal dit in de praktijk veelal geen blijvende verandering teweeg brengen. Waardoor er steeds weer gezocht en geïnvesteerd moet worden in nieuwe initiatieven om werknemers fysiek gezond te houden en in beweging te brengen.

 

Wanneer er echter voldoende mentale ondersteuning en onderbouwing geboden wordt, zien we dat mensen vanuit intrinsieke motivatie verder aan de slag gaan met de aangereikte beweegkansen en andere gezondheidsgerichte acties.

 

Hoewel die actiegerichte aanpak fijn kan (b)lijken om het teamgevoel en/of de fysieke gezondheid te versterken. Zorgt het zonder de nodige mentale omkadering vaak voor een extra laag aan verwachtingen, doelen en to-do's die men moet vervullen of bereiken. Wat op de lange termijn fysieke- en/of mentale gezondheidsklachten alleen maar in de hand werkt. 

Met dit inzicht zijn we aan de slag gegaan en hebben we drie coaching vormen gecreëerd die zowel op zichzelf kunnen staan als elkaar (of andere onderdelen binnen jouw bestaande gezondheidsbeleid) kunnen aanvullen i.k.v. een doorgedreven verzuimplan. 

Versterk de veerkracht en het (mentale) welzijn van jouw werknemers

aanbod

Onder het motto: "voorkomen is beter dan genezen", biedt Activeate bv drie coaching vormen aan die jouw werknemers de nodige veiligheid en ondersteuning bieden wanneer zij daar de nood aan voelen. 

Dankzij ons Inhouse Coaching abonnement bied je jouw werknemers de mogelijkheid om laagdrempelig de nodige begeleiding in te schakelen. Dit zorgt voor een gevoel van gedragen en gewaardeerd worden en getuigt van een geëngageerde werkgever wat het vertrouwen versterkt en bijdraagt tot een positieve werkgever-werknemer relatie. Uit onderzoek is gebleken dat waardering, naast ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, voor werknemers een van de kernelementen is voor een gevoel van welzijn op het werk.

stress en burnout coaching Verzuimplan gezondheidsbeleid burn-out mentale gezondheid veerkracht gezondheid werkgever werknemer gezondheidsbeleid ziekteverzuim personal coaching inhouse coaching burn-out coaching veerkracht coaching mentale coaching gezonde werkenemers
Losse 1-1 inhouse coaching

Wacht niet tot de nood hoog is en coaching hoogdringend wordt. Kies preventief voor een inhouse coach die steeds aanwezigheid voor jouw medewerker(s). 

 

Ontdek onze Inhouse Coachigsabonnementen en bied jouw werknemer(s) de veiligheid en ondersteuning die ze nodig hebben om het beste uit zichzelf te halen en voluit mee te kunnen bouwen aan jullie gezamenlijke visie en missie als team en organisatie.

Verzuimplan gezondheidsbeleid burn-out mentale gezondheid veerkracht gezondheid werkgever werknemer gezondheidsbeleid ziekteverzuim personal coaching inhouse coaching burn-out coaching veerkracht coaching mentale coaching gezonde werkenemers

Binnen dit pakket zijn we als inhouse coaching partner boekbaar voor werknemers. Dit kan zowel vanuit eigen beweging als op doorverwijzing van een leidinggevende bijvoorbeeld. 

We kunnen ervoor kiezen om een vast(e) dag/dagdeel aanwezig te zijn op locatie in het bedrijf. 

De kostprijs per dag, 6 sessies van 50 à 60 minuten, bedraagt 800,00 EUR (incl. btw en onkosten) Indien er gekozen wordt voor één dagdeel, betaal je 450,00 EUR voor 3 coachingsessies.

Voor digitale inhouse coaching ontvang je 10% korting.

Of er kan gewerkt worden met flexibele bereikbaarheid. In dat geval werken we niet met vaste dagen en kunnen werknemers een sessie boeken (digitaal of ter plaatse in mijn praktijk in Oosteeklo) naargelang hun persoonlijke (werk)planning.

 

Eén coachingsessies kost in dit geval 150,00 EUR (incl.btw)

(Betalen kan ook met VDAB Loopbaancheques, vraag meer info)

stress en burnout coaching Verzuimplan gezondheidsbeleid burn-out mentale gezondheid veerkracht gezondheid werkgever werknemer gezondheidsbeleid ziekteverzuim personal coaching inhouse coaching burn-out coaching veerkracht coaching mentale coaching gezonde werkenemers
Beweegsessies op maat

Binnen een gezonde levensstijl kan lichaamsbeweging uiteraard niet ontbreken. 

Binnen onze beweegtrajecten is er steeds aandacht voor het mentale aspect achter deze actie. 

Op die manier blijven we alert voor wie sport en/of beweging inzet als copingstrategie om bepaalde moeilijke gedachten, situaties of emoties te vermijden. 

De nadruk ligt nooit op gewichtsverlies, kcal verbranden of eender welke andere externe motivatie.

De intentie is steeds zelfzorg, plezier en spanning/stress loslaten.

Verzuimplan gezondheidsbeleid burn-out mentale gezondheid veerkracht gezondheid werkgever werknemer gezondheidsbeleid ziekteverzuim personal coaching inhouse coaching burn-out coaching veerkracht coaching mentale coaching gezonde werkenemers sport op het werk beweegsessie trampoline trampolinetraining trampoline op locatie low impact workout

Een beweegsessie kan vanalles zijn. Maar de rode draad is steeds:

- laagdrempelig & toegankelijk

- inclusief

- fun

Kies bijvoorbeeld voor een reeks trampolinetrainingen op locatie. Deze workouts kunnen we op diverse manieren vormgeven, naargelang jouw noden & wensen, en is steeds voor iedereen toegankelijk. Niet enkel voor de sportievelingen, maar ook voor wie al jaren geen sport meer deed of eigenlijk niet van sporten houdt.

Het is een low-impact sessie die de gewrichten en spieren beschermt van overbelastingen of blessures.

Of kies een HIIT op muziek, een bootcamp die rekening houdt met het individuele fit-level van elke deelnemer, ... 

stress en burnout coaching Verzuimplan gezondheidsbeleid burn-out mentale gezondheid veerkracht gezondheid werkgever werknemer gezondheidsbeleid ziekteverzuim personal coaching inhouse coaching burn-out coaching veerkracht coaching mentale coaching gezonde werkenemers
1-1 traject op maat

Binnen een groeitraject werken we binnen een ruimer kader waarin we starten met een kennismaking (dit kan bijvoorbeeld vertrekken vanuit een losse inhouse coaching waarin we opmerken dat er meer nodig is dan één enkele sessie) waarin we bepalen waar we samen naartoe willen werken. 

 

In tegenstelling tot de losse inhouse coaching, waarin we telkens rond één specifieke vraag of concrete uitdaging/situatie werken, werken we hier op meerdere lagen.

Dit is ideaal voor wie merkt dat hij/zij op meerdere luiken in z'n leven vastloopt of zichzelf in de weg lijkt te staan. 

Verzuimplan gezondheidsbeleid burn-out mentale gezondheid veerkracht gezondheid werkgever werknemer gezondheidsbeleid ziekteverzuim personal coaching inhouse coaching burn-out coaching veerkracht coaching mentale coaching gezonde werkenemers

Afhankelijk van de complexiteit werken we binnen een kader van 8-16-24 weken waarin de coachee stap voor stap de nodige inzichten, tools en strategieën krijgt aangereikt en aangeleerd. 

Doorheen het traject is er oog voor mindset, voeding en/of beweging. Afhankelijk van de hulpvraag van de coachee worden deze drie luiken flexibel verwerkt doorheen het traject.

We gaan steeds voor een inclusieve, laagdrempelige en gewichtsneutrale aanpak met het doel de overall psychologische flexibiliteit en veerkracht te vergroten.

De trajecten variëren in prijs naargelang het aantal weken/sessies en starten vanaf 1 200,00 EUR (incl. btw en onkostenvergoeding) voor een traject van 8 weken.

 

Indien er gekozen wordt voor een digitale coaching aanpak en/of coachings in onze praktijk (te Oosteeklo) wordt er 10% korting verrekend. 

(Betalen kan ook met VDAB Loopbaancheques, vraag meer info)

Onze aanpak

1

Starten doen we steevast met een eerste kennismaking. Niet alleen voordat we de samenwerking aanvatten, d.m.v. een gratis en vrijblijvend verkennend gesprek, maar ook wanneer we beslissen om de samenwerking aan te gaan. In dat geval plannen we een eerste groepssessie waar alle geïnteresseerde werknemers zich op kunnen inschrijven zodat ze alle nodige informatie ontvangen om coaching aan te vragen wanneer ze voelen dat ze daar nood aan hebben. Bovendien is het de ideale gelegenheid om elkaar beter te leren kennen, geïnteresseerden een idee te geven waarvoor ze bij ons terecht kunnen, ... 

2

Eens we van start zijn gegaan, kunnen werknemers rechtstreeks via een interne planningstool hun plaatsje reserveren naargelang de afgesproken inhouse consultatiemomenten. Deelnemers ontvangen na opstart maandelijks een inspirerende nieuwsbrief. Indien gewenst kunnen we de inhouse sessies aanvullen met toegang tot een online coaching- en e-learningsysteem waarin werknemers op eigen tempo aan de slag kunnen met thema's rond voeding, beweging (inclusief een workoutplatform) en mindset (jaartraject met levenslange toegang t.w.v. 1499,99 EUR voor slechts een eenmalige investering van 599,99 EUR/deelnemer)

3

Hoewel de coachingsessies uiteraard vertrouwelijk zijn, wordt er per kwartaal een anoniem overzicht gemaakt van de bereikte resultaten en vooruitgang. Dit o.b.v. een doorgedreven welzijnstest die deelnemers in het begin van een traject en/of losse inhouse coachingsessies invullen wat doorheen het traject herhaalt wordt om op basis daarvan de persoonlijke groei meetbaar te maken. (Dit is pas mogelijk vanaf 10 actieve deelnemers, zoniet valt de anonimiteit niet te garanderen)

Lena Steenbeke, groepstraject, groepstherapie, ACT, ACT therapie, therapeut, Oosteeklo, Assenede, Oost-Vlaanderen, Lembeke, Eeklo, Zelzate, Lievegem, Wachtebeke, Gent, coach, body confidence, coaching, wandeltherapie, zelfbeeld, lichaamsbeeld, zelfvertrouwen

Ontdek ook onze inspiratiesessies en workshops op maat

Ben je op zoek naar een interactieve inspiratiesessie rond gezondheidsthema's zoals:

  • omgaan met (werk)stress

  • gezonde levensstijl creëren

  • voeding en/of beweging

  • angsten, gepieker, onzekerheden, ... omgaan met moeilijke emoties

  • waardevolle doelen stellen

  • zelfbeeld, zelfvertrouwen

  • loslaten

  • burn-out

  • visualiseren, manifesteren, reflecteren

  • .....

 

Een inspiratiesessie kan eenmalig georganiseerd worden. Er kan ook gekozen worden om bijvoorbeeld maandelijks of per kwartaal rond een ander thema te werken. Alles kan op maat worden vormgegeven en ingevuld vanuit onze expertise rond voeding, mindset en sport. 

Geen idee waar jouw team / werknemers nood aan hebben en/of welke uitdagingen, vragen, .. er leven intern? We rollen graag een kort onderzoek uit om de gezondheidsvragen binnen de organisatie in kaart te brengen zodat we de inspiratiesessies doelgericht kunnen vormgeven en inplannen. 

Laat je gegevens na en ik contacteer jou vrijblijvend

Ik heb uw gegevens goed ontvangen en neem binnen de 24u contact met je op

bottom of page