top of page

Waarom stress verminderen NIET werkt

Ik kreeg onlangs de vraag "Lena, wat kan ik doen tegen stress of om stress te verminderen?". En ik dacht, ik maak er meteen een aflevering van. Want die persoon was ongetwijfeld niet de enige die met deze of een soortgelijke vraag rondloopt. Ik kan me dus voorstellen dat mijn advies naar haar ook helpend en waardevol kan zijn voor jou. Dus voila.. here we go!Eerst en vooral is het belangrijk om te weten dat je stress niet kunt bestrijden, wegduwen of laten verdwijnen. Tenminste, je kunt ervoor kiezen om daar jouw focus te leggen en energie in te steken, zoals we veelal ook worden aangeleerd inderdaad.


Maar, da's eigenlijk al meteen waar het fout gaat.


Gezien er ook zo veel gecommuniceerd wordt over de gevaren van stress, de negatieve impact, wat het jou kost, hoe ongezond het is, ... is het ook helemaal niet gek dat we op zoek gaan naar manieren om dat gevaar head on aan te pakken, bij de wortel te vatten en te elimineren.

Het is ook niet voor niets dat zo veel cursussen, opleidingen enzovoort starten met het zichtbaar maken en oplijsten van de gevaren of gevolgen van stress. Angst, gevaar, pijn, .. verkoopt. Met een brein dat als nummer één doel heeft om ons veilig en in leven te houden en daardoor gericht is op het opmerken van signalen van gevaar, werkt die aanpak dan ook fantastisch! Jouw brein wordt getriggerd, want het hoort en ziet bedreigingen en poef.. we zijn mee in het verhaal en springen op de kar van het zoeken naar manieren om dit gevaar te laten verdwijnen.


Alleen loopt het daar dus al meteen mis.


Want op die manier vertrek je al van in het begin of zelfs nog VOOR dat je écht begonnen bent en de eerste actie ondernomen hebt, vanuit de verkeerde motivatie, energie en focus. Wat je energie geeft, groeit. Ik heb dat al eens gezegd en zal het blijven herhalen. Als jij energie geeft aan het BESTRIJDEN van , in dit geval, stress... dan laat je het bestrijden van stress meer ruimte innemen in jouw leven en geef je dus meer ruimte aan stress.... En zo graaf je dus met alle goede wil van de wereld jouw put alleen maar dieper. En elke tool die je ontdekt, gebruik je om jezelf nog wat verder onder te graven. Alleen heb je het veelal de eerste maanden of eerder jaren niet eens door. Totdat je gedachten of zeflfkritiek begint op te merken bij jezelf dat klinkt als: "shit, ik zit nu wééral op datzelfde punt. Wat is dat toch met mij? Waarom lukt het een ander wel en mij nooit? Wat doe ik toch verkeerd" ..... Herkenbaar?


Awel, dat zijn het soort woorden, gedachten, gevoelens die tonen dat je in een vicieuze cirkel zit. In een patroon. En daar geraak je niet uit door simpelweg andere tools of acties te ondernemen of zoeken. Daar geraak je pas uit wanneer je van binnenuit, vanuit de kern naar buiten werkt. Daar ga ik nu niet verder op ingaan, al mag je mij altijd contacteren voor een vrijblijvende, gratis kennismakingssessie i.k.v. mijn 1-1 trajecten en kunnen we daar samen voor jou persoonlijk eens even bij stilstaan. By the way, puur informatief. Weet dat coaching en therapie geen 1 000'en euro's hoeven te kosten. Investeren in jouw persoonlijke groei, ontwikkeling en geluk hoeft financieel geen grote hap uit je budget te halen. Ik werk namelijk met VDAB Cheques waardoor je voor 7 sessies slechts 80,00 EUR betaalt. Mooi meegenomen lijkt me, toch? ;)


Dat gezegd zijnde, grijp ik terug naar het onderwerp van deze blog. Zoeken naar manieren om stress te verminderen, maakt stress alleen maar groter en is dus deel van het probleem.


De vraag die je jezelf dus beter stelt in plaats van "hoe kan ik stress verminderen?", is: "hoe kan ik mijn draagkracht voor stress vergroten?". Voel je de shift?


Voel je dat je de kracht op die manier terug bij jezelf legt en niet langer buiten jezelf, bij de stress. Die externe factor waar je onderhevig aan bent, dat deel is van het leven?


Wanneer we vanuit deze vraag vertrekken, worden de richtingen en mogelijkheden die zichtbaar worden een pak interessanter en waardevoller. Want in plaats van stress te bestrijden en er dus energie aan te geven waardoor het alleen maar meer ruimte krijgt en groter wordt. Starten we bij de acceptatie dat stress een deel is van het leven. En focussen we vervolgens op onze persoonlijke groei, draagkracht en veerkracht om met stress om te gaan. Waardoor we dus vertrekken vanuit een soort energie en focus die toevoegt aan ons leven. Van hieruit laten we onze persoonlijke groei, draagkracht en veerkracht groeien wat veel meer helpend is dan energie te steken in stress en het bestrijden ervan. Toch?


Zie je het verschil? Voel je de impact van deze mindshift?


De vraag is dus, wat heb ik nodig om beter om te kunnen met stress?

--> dat leidt dan tot het werken rond onderwerpen zoals: draagkracht, veerkracht, zelfvertrouwen, zelfbeeld, lichaamsbeeld, ...


Want het ding is.. stress is tegenwoordig een zo vaak voorkomend en gebruikt woord dat het bijna leeg is geworden. Het is zo een algemeen aangenomen begrip dat we zelden nog echt eens stilstaan bij wat "stress" nu eigenlijk voor ons betekent.

Stress omvat zo ongelooflijk veel en kan vanuit zoveel luiken in je leven voortkomen. Dat het belangrijk is dat je weet wat "stress" in jouw leven betekent vooraleer je er iets mee kunt.


Zolang je daar niet bij stilstaat, kun je geen helpende acties ondernemen omdat je niet weet waar je precies op vastloopt behalve dan dat het de naam "stress" gekregen heeft in de maatschappij en welke impact het op jou persoonlijk heeft. Da's zoals zeggen: "ik wil mijn haar doen"...


Tjah.. ben je nog steeds niet veel mee he.. wil je er krullen in, stijlen, knippen, of verlengen met extensions, wil je het kleuren, zo ja, in welke kleur, welke stijl, techniek, bij wie, welke prijs, ... Zonder die bijkomende en cruciale info kan jouw kapper onmogelijk tegemoet komen aan jouw hoop, verwachtingen of wensen. Wat niet wegneemt dat jouw kapper ermee aan de slag kan hé. Als je enkel die boodschap zou geven: "ik wil mijn haar doen", zonder meer.. zal de kapper jouw haar doen. En die zal dat invullen zoals die dat zelf ziet. En als je geluk hebt, komt het iets of wat overeen met jouw wensen of wat je mooi vindt, maar de kans is groter dat het helemaal niet is wat je wou. Hetzelfde geldt bij het werken rond stress. Er kan zo veel rond gedaan worden. Je kunt werken rond time-management, zelfbeeld, zelfvertrouwen, leiderschap, ouderschap, grenzen stellen, ontspannen, .. en bij elk van die topics zul je zonder twijfel zaken zien die interessant zijn. Maar op 't einde van de rit zul je steeds weer op hetzelfde punt uitkomen. Zonder een duidelijke intentie of richting, kun je natuurlijk alle kanten uitschieten en hier en daar zul je wel eens iets raken maar zelden tot nooit echt de hoofdprijs.


En da's vaak ook een punt waar we veelal op vastlopen. Want wat leren we als het moeilijk gaat? Niet opgeven, doorzetten, volhouden, .. met andere woorden: zeker niet vertragen... Terwijl het nét dat is wat je nodig hebt vooraleer je tot actie overgaat. Zoniet, dreig je maar wat losse flodders af te schieten zonder écht resultaat.


Dus in plaats van meteen te springen naar oplossingen en verder te bewegen, want stilstaan in een situatie van te veel stress is gigantisch oncomfortabel. Niet gek dus dat je je er zo snel mogelijk van weg wilt bewegen. Alleen is dat dan een beetje alsof je in een stad verloren bent gelopen en dat je, in plaats van eerst eens even stil te staan en na te gaan van oke waar ben ik ergens en waar wil ik naartoe vooraleer je jouw weg zoekt, meteen te bedenken "shit, ik ben verloren gelopen.. was het dit straatje? Nee. Dit dan? Oh nee, euhm dit dan .. euhm.. en als een kip zonder kop overal naartoe lopen zonder richting" Voel je het?


De eerste stap is dus nagaan waar je vandaag staat en wat stress voor jou betekent. Wat kost het jou. Welke impact heeft het op jou? Op welke lagen of luiken in jouw leven ervaar je een niveau van stress dat je niet kunt dragen?

En pas dan kun je kijken hoe je jezelf op die punten tegemoet kunt komen en wat jij kunt versterken of waar jouw groeimarge ligt om anders om te gaan met die stress.


Bovendien is het om af te sluiten ook belangrijk om nog even mee te geven dat stress geen random fenomeen is. Het is een gevoel dat voortkomt uit jouw gedachten. En stress is onmisbaar voor ons als mensen, het geeft ons een boodschap om tot actie over te gaan wat in heel wat situaties helpend kan zijn.


Het is pas als we dat interne gevoel van stress, dat stressalarm niet meer uitgeschakeld krijgen, dat het ongezond wordt en dat het evolueert naar chronische stress, naar een alarm dat op de achtergrond constant blijft afgaan.

En we hebben het met momenten niet eens meer bewust door omdat we zo gewoon zijn geworden aan het geluid, maar ons lichaam staat wel constant in staat van paraatheid en je krijgt wel constant het signaal dat bij dat alarm past, namelijk dat je ACTIE moet ondernemen.


Niet gek dus dat je op termijn oververmoeid, overprikkeld, uitgeblust, burnt-out geraakt... je zou voor minder als je 24/7 in paraatheid moet blijven en het veelal niet eens meer merkt dat je je in die staat bevindt. Al krijg je genoeg symptomen, reminders en signalen maar die leggen we vaak naast ons neer omdat het nu druk is. Omdat we nu een gevoel van onrust ervaren en eerst daar even mee om moeten, de rest volgt wel....


En niets is minder waar.. het zijn net die signalen die je moet kunnen binnenpakken om ermee aan de slag te gaan. Zo niet, volgt er niets anders dan fysieke of mentale uitdagingen of ziekte. Als duidelijk signaal van je lichaam van "jongens, dit kan niet meer verder zo. Onze manschappen staan constant paraat en zijn op. We gaan den boel moeten stilleggen".


En zélf DAT noodplan van je lichaam kan gigantisch averechts uitwerken als je jezelf zélfs dan niet tegemoet kunt komen. Want stilvallen, niet werken, niet productief zijn, niet meedraaien in deze fast-moving maatschappij is gevaarlijk! Ah ja, want je hoort succesvol en sterk, en fit en gezond, en xyz te zijn om goed in de groep te liggen. Om graag gezien en aanvaard te worden. En ziek vallen, oververmoeid zijn, is NIET sexy. Is geen teken van kracht, gezondheid, succes, in tegendeel. Dus poef!! Dat alarm wordt weer getriggerd en daar ga je weer....Zie je hoe fantastisch ons lichaam en brein samenwerken en hoe complex het soms kan worden als zaken langer aanslepen? Dan worden het lagen op lagen. En is datgene waar je op vastloopt, datgene wat je ziet en waarvan je merkt, dit wil ik niet meer. Zoals bijvoorbeeld jouw gezondheid, lichaamsgewicht, kledingmaat, stress, .. niet meer de kern en eerder een gevolg of signaal van. Dus daarop focussen en die laag aanpakken en/of bestrijden maakt het op de lange termijn alleen maar erger.


Vandaar dus het belang van eerst even vertragen en richting bepalen.


Want het zichtbare is nooit het échte probleem.

We zijn allemaal een systeem op onszelf. Ons lichaam is één groot systeem van cellen en dergelijke dat communiceert en samenwerkt. En als je daar random iets in verandert of in gaat bestrijden, zul je zelden de uitkomst krijgen die je ervan hoopt. Tenminste niet op lange termijn.


Da's zoals in de natuur, da's ook een eco_SYSTEEM. Als je ergens een plaag opmerkt van kevers bijvoorbeeld en je pakt dat vast en gaat dat bestrijden omdat wij als mensen bepaalt hebben dat we dat niet willen. En zonder na te denken over de impact op het volledige systeem springen we meteen in oplossingen en gaan we kevers gaan besproeien om ze uit te roeien. Dan kan het zomaar zijn dat we plots merken dat ons water vervuild geraakt of dat onze gewassen niet meer groeien of dat mensen ziek worden, ... Je verlegt het probleem alleen maar. En dat werkt voor even, tot het niet meer werkt. Want die kevers droegen misschien wel iets bij aan het systeem. Dus ze helemaal uitroeien zorgde ervoor dat je de oplossing dat het systeem bedacht had voor een groter probleem, hebt weggenomen. Wat uiteraard z'n impact heeft op de rest van het eco-systeem want dat onderliggende probleem zal nu elders zichtbaar worden. Misschien zaten die kevers bijvoorbeeld op het soort gewassen die katten eten om haarballen eruit te krijgen. En doordat die gewassen nu zijn aangetast met giftige stoffen, sterven er massaal katten. Maar die katten hielden het systeem in evenwicht op vlak van ongedierte, waardoor het ongedierte overbevolkt geraakt en dan kun je dat terug gaan bestrijden maar da's ook weer niet het antwoord want die muizen zijn voedsel voor roofdieren, .. zie je hoe het een eindeloos straatje wordt.


Zolang je niet eerst even hebt stilgestaan bij hoe dat probleem dat je ziet, ook een oplossing is voor het systeem. Zullen jouw acties op lange termijn 9 vd 10 alleen maar schadelijk blijken.


Heb dus oog voor het totaalplaatje en laat je niet zomaar meeslepen in de mainstream vibe van angst, gevaar bestrijden en dergelijke meer. Het brengt je alleen maar verder van jezelf en zorgt ervoor dat je meer en meer het vertrouwen in jezelf en jouw lichaam verliest waardoor je nog meer de antwoorden buiten jezelf gaat zoeken en je daar weer in terechtkomt.


Heb je vragen na het beluisteren van deze podcast? Heb je zelf ervaringen of dingen waar je nu aan denkt en die je graag met me deelt? Twijfel dan niet om mij een berichtje te sturen via Instagram of facebook of hello@bodyconfidencecoaching.be


Comments


bottom of page